Voorwaarden downloaden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen hanteert en volgt CMSeasy de Algemene Voorwaarden Informatietechnologie, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Deze Nederlande ICT voorwaarden, zijn hier te  downloaden (pdf). Op verzoek ontvangt u een exemplaar via de e-mail.

Tot 7 juli 2022 hanteerde en volgde CMSeasy de Algemene Voorwaarden Informatietechnologie, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden (pdf).

Wijzigen van de Algemene Voorwaarden

CMSeasy behoudt zich het recht voor de Agemene Voorwaarden aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina publiceren.